Naša spoločnosť podniká na Slovenskom trhu v oblasti sanitácie už viac ako 20 rokov. Od roku 1995 poskytujeme svoje služby pre viac ako 120 prevádzok v rámci Slovenska.

Pivovary
Pivovary

Súčasťou procesu zabezpečovania vysokej úrovne hygieny je koncept HACCP, pri tvorbe ktorého používame dobre sa doplňujúce prípravky, ktoré sa navzájom vhodne dopĺňajú. Súčasťou je napr. jednoduchý a účinný spôsob sanitácie minipivovarov.

Výhodou TM koncepcie hygieny je najmä presná a okamžitá kontrola hygienického stavu výrobných zariadení metódou PST®.

Vinárstvo
Vinárstvo

Vinárstvo je špecifickou oblasťou výroby nápojov. Sterilné linky a čisté fľaše tu často nestačia. Pri celom procese výroby je nutné zabrániť každému negatívnemu vplyvu na spracovávaný ušľachtilý nápoj.

Pomáhame účinne zabezpečiť, aby Vaše víno počas celého procesu spracovania nebolo vystavené žiadnym negatívnym vplyvom v dôsledku nedostatočnej hygieny.

Nealko
Nealko

Hygienu vo výrobe je možné bez kompromisov zaistiť najmä aplikáciou metódy SINGULOX®, ktorá využíva uvoľňovanie aktívneho kyslíka v čistiacom procese. Kvalitnú kontrolu hygieny zaistí TM PST systém.

Mazanie dopravných pásov suchým spôsobom vhodné najmä na PET fľaše, zabezpečuje TM SMART TRACK systém.

Potravinárstvo
Potravinárstvo

Pre oblasť potravinárstva boli vyvinuté viaceré produkty zamerané na vymedzenú oblasť použitia.

Predstavujeme niektoré technológie, kde sa darilo TM produkty úspešne využívať. Pre každú technológiu je možné využiť účinný systém kontroly stavu hygieny v prevádzke – PST systém farebnej indikácie.

Gastro
Gastro

Pre oblasť gastronómie boli vyvinuté a v súčasnosti sú úspešné celosvetovo aplikované výrobky TM DESANA.

Umožňujú jednoduchým spôsobom vyčistiť, dezinfikovať a kontrolovať stav výčapných zariadení v miestach, kde prúdi čapovaný nápoj.

PRODUKTY

Thonhauser tiež plánuje, projektuje a ponúka koncepty pre hygienu, a to vždy s ohľadom na špecifické požiadavky, otázky životného prostredia a požadovaný stav hygieny.

HYGIENA VÝČAPNÝCH ZARIADENÍ

Nápojová dávkovacia hygiena s patentovanou technológiou, mení farbu.

Mazanie

Na základe mnohoročných skúseností teraz ponúkame širokú škálu mazív.

Obnova sudov

Pravidelné používanie TM RECON eliminuje nebezpečenstvo mikrobiologických infekcií.

Kontrola hygieny

Thonhauser stanovil nové štandardy v oblasti kontroly hygieny.

O nás

THONHAUSER je váš partner pre inovatívne riešenia. V potravinárskom a nápojovom priemysle pracujeme už viac ako 35 rokov ako líder v technológiach v oblasti hygieny a čistoty. Ocenený rodinný podnik je aktívny s viac ako 20 zamestnancami a 50 distribútormi v 30 krajinách na 5 kontinentoch.

Distribujeme svoje vlastné vyvinuté a čiastočne patentované čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potravinársky priemysel, pritom kladieme silný dôraz na čistenie nápojových dávkovacích systémov a mazanie dopravníkových pásov v baliarňach. Okrem toho ponúkame školenia, technický servis a konzultácie.

Thonhauser Slovakia

KONTAKTUJTE NÁS

THONHAUSER SLOVAKIA Rudolfa Jašíka 159/10
958 01 Partizánske

IČO: 47392436
DIČ: 2023856428
IČ DPH: SK2023856428

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK5211000000002921907482
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Váš partner pre inovatívnu čistotu v produkcii potravín a nápojov. Thonhauser Slovakia
KONTAKTY Ing. Peter Wiesner - senior technológ
mobil: +421903 402 915
Ing. Maroš Lajčiak - technológ
mobil: +421917 249 611
Ing. Daniela Mináriková - office manager
mobil: +421949 554 472

e-mail: objednavky@thonhauser.sk

PARTNERI